Nas Radio LIVE
Nas Folk Radio LIVE
04.02.2019

Švajcarska započinje aktivnu fazu ponovnog izbora novog višenamenskog borbenog aviona, u igri pet kandidata

Švajcarska Savezna kancelarija za odbrambene nabavke – Armasuisse primila je 25. januara pet ponuda za novi višenamenski avion švajcarskih vazduhoplovnih snaga. Kako prenosi internet sajt „Defence-aerospace“ kandidati su poslali svoje ponude u skladu sa zahtevima procedure koje je još 12. marta 2018. objavilo Savezno ministarstvo odbrane, civilne zaštite i sporta.

Ponude su poslali američki Boing za F/A-18 ‘’Super Hornet’’, Lokid Martin za F-35A, francuski Dassault za avion Rafale, evropski konzorcijum Airbus za Eurofighter EF-2000 i švedski SAAB za Gripen E.

„Defence-aerospace“ dalje prenosi da podnošenje ovih početnih ponuda označava početak faze analize i ispitivanja. Od februara do marta ove godine, stručnjaci Armasuisse i RV Švajcarske će ispitati avione u odgovarajućim simulatorima. Ove aktivnosti odvijaće se u pogonima proizvođača koji su predali ponude i trajaće paralelno sa proverom podrške proizvoda odnosno vazduhoplova. Tokom ovih revizija, vazduhoplovne snage zemalja proizvođača će predstaviti operativne i procedure održavanja za svaki vazduhoplov kao i njihov kurs obuke.

Nakon izvršenih provera biće izvršene analize odgovora u upitniku koji su proizvođači morali da popune u svojim početnim ponudama. Istovremeno, između aprila i jula ove godine, borbeni avioni će biti predmet letnih i zemaljskih ispitivanja u švajcarskoj vazduhoplovnoj bazi Payerne. Zanimljivo da zainteresovane osobe mogu posetiti ovaj aerodrom, dani za posete medija i vazduhoplovne spotere biće takođe obezbeđeni. Sve infromacije koje se odnose na dane posete biće dostupne početkom aprila na internet sajtu Saveznog ministarstva odbrane, civilne zaštite i sporta.

Armasuisse će u saradnji sa Štabom odbrane, Ratnim vazduhoplovstvom, Odbrambenom logističkom bazom i bazom Komande za podršku, načiniti stručne izveštaje na osnovu informacija dobijenih tokom analize i ispitivanja svakog od predloženih aviona. Ovi izveštaji će predstavljati osnovu za sistematsko i sveobuhvatno poređenje kandidata koja će biti provedena tokom druge polovine 2020. godine. Oni će takođe poslužiti za određivanje veličine potrebne flote za svaki model aviona.

Na osnovu toga, trenutni raspored aktivnosti obavezuje Armasuisse da pripremi drugi Zahtev za ponudama koji će biti poslat već pomenutim proizvođačima. Na osnovu saznanja stečenog iz druge ponude, Armasuisse će zatim međusobno uporediti kandidate na osnovu izveštaja stručnjaka i utvrditi ukupnu korisnost svakog kandidata. Potom će se izraditi izveštaj o proceni koji će uporediti opštu korisnost sa troškovima nabavke kao i operativnim troškovima za period od 30 godina. Savezno veće Švajcarske će zatim odabrati željeni model borbenog aviona.

Podsetimo prethodni tender za nabavku novih borbenih aviona koji bi u RV Švajcarske zamenili zastarele američke F-5E i F ‘’Tiger II’’ nije uspeo. Proces nabavke trajao je od 2008. godine kada su prikupljene ponude a kandidati su bili švedski Gripen, francuski Rafal i evropski EF-2000 čije je ispitivanje izvršeno u Švajcarskoj tokom 2009. godine. 30. novembra 2011. švajcarska vlada je objavila da je odlučila da se kupe 22 Gripena NG (danas Gripen E) za oko 3,2 milijarde dolara iako su tada ispitivani, u tom trenutku aktuelni modeli JAS-39C i D.

2012. godine u javnost je iscureo poverljivi izveštaj o ispitivanjima u kojem je među tri pomenuta kandidata Gripen bio najlošije ocenjen, znatno iza Rafala i EF-2000 a zadovoljio je samo za izvršavanje izviđačkih zadataka. Tokom procena mogućnosti utvrđeno je da je najbolje karakteristike imao francuski Rafal ali je bezbednosna parlamentarna komisija i pored toga što je švedska ponuda za novi Gripen NG imala najviše rizika, ipak odabrala ovaj tip kao najjeftiniju opciju. Za Gripen NG je na kraju procenjeno da je zadovoljavajuće rešenje što se tiče svih zadataka za koje bi bio namenjen.

Švedske i švajcarske vlasti potvrdile su plan za naručivanje Gripena avgusta 2012. godine, isporuke su trebale biti realizovane između 2018. i 2021. godine, švedska vlada garantovala je cenu, performanse aviona, operativnu podobnost a u cenu su bili uključeni troškovi razvoja, sertifikacija, novi sistem planiranja misija, početna logistička podrška i snabdevanje rezervnim delovima kao i obuka. 2013. godine SAAB je ponudio i offset odnosno ulaganje švedske industrije u Švajcarsku u vrednosti od preko 100 procenata vrednosti posla.

Do septembra 2013. svi nivoi švajcarskih vlasti su odobrili nabavku ali je to moralo biti potvrđeno na nacionalnom referendumu koji je održan 18. maja 2014. kada je sa 53,4 procenata protiv kupovina odbijena. Ponovno pokretanje tendera trebalo je da se dogodi aprila 2015. a tada je definisano da novim borbenim avionom ne bi bio zamenjen samo F-5 već i drugi tip borbenog aviona RV Švajcarske – F/A-18 Hornet.

Marta prošle godine konačno je pokrenut novi proces nabavke višenamenskog borbenog aviona za koji je određen budžet od oko 8 milijardi dolara ali ovoga puta on podrazumeva ne samo borbene avione već i zemaljske protivvazduhoplovne sisteme. Sada je u igri kupovina 30 do 40 aviona a oktobra prošle godine britanski Jane’s objavio je da bi se pre svega zbog troškova nabavke mogao ponovo biti izabran jednomotorni avion.

Izvor: Tangosix