Nas Radio LIVE
Nas Folk Radio LIVE
22.10.2018

Nova aplikacija koja će upozoriti građane u slučaju vanrednog stanja

Vlasti su objavile mobilnu aplikaciju koja upozorava i savetuje javnost u slučaju hitne situacije.

Aplikacija Alertswiss će poslati push obaveštenja sa uputstvima ili važnim informacijama o tome šta treba raditi u određenim vanrednim situacijama ili kakvo ponašanje treba usvojiti.

Korisnici mogu prilagoditi aplikaciju tako da primaju informaciju specifičnu za kanton ili na osnovu njihove trenutne lokacije.

U aplikaciji je takođe prikazan blog, u kojem korisnici mogu pristupiti informacijama o vestima vezanim za civilnu zaštitu; nedavno raspoređivanje ili bušenje, kao i razvoj politike i planiranja.

Sve informacije poslate putem aplikacije takođe će biti objavljene na Alertswiss veb sajtu.
Tradicionalno, švajcarski građani su upoznati sa hitnošću pomoću sirena - koje se testiraju svake godine u prvoj sredi u februaru.

Ali izjava na sajtu Alertswiss kaže da sirene više nisu najefikasniji način da upozore građane.

"Zvuci sirena i najave na radiju više ne služe da brzo i sveobuhvatno upozoravaju širu javnost u vanrednim situacijama", navodi se u saopštenju.

"Zbog toga je FOCP odabrao da vodi multikanalnu strategiju, sa ciljem emitovanja upozorenja, upozorenja i događaja istovremeno na više kanala. Na taj način se nada da će doći do upozoravanja populacije kroz same medije koje koriste u svakodnevnom životu ".

Besplatna aplikacija, objavljena 18. oktobra od strane švajcarske Savezne kancelarije za civilnu zaštitu (FOCP), dostupna je na četiri jezika: engleski, francuski, nemački, italijanski.