Nas Radio LIVE
Nas Folk Radio LIVE

Programska sema

Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota Nedelja
08.00 – 11.00
Jutarnji program
08.00 – 11.00
Jutarnji program
08.00 – 11.00
Jutarnji program
08.00 – 11.00
Jutarnji program
08.00 – 11.00
Jutarnji program
08.00 – 13.00
Vikend jutro
09.00 – 12.00
Jutro sa Tijanom
11.00 – 12.00
Music MIX
11.00 – 12.00
Music MIX
11.00 – 12.00
Music MIX
11.00 – 12.00
Music MIX
11.00 – 12.00
Music MIX
13.00 – 16.00
Dan sa Tijanom
12.00 - 13.00
Music MIX
12.00 – 13.00
Prijatan ručak
12.00 – 13.00
Prijatan ručak
12.00 – 13.00
Prijatan ručak
12.00 – 13.00
Prijatan ručak
12.00 – 13.00
Prijatan ručak
18.05 – 19:15
Sa doktorom na TI
13.00 – 16.00
Nedelja sa Tijanom
13.00 – 14.00
Žex na EX
13.00 – 14.00
Žex na EX
13.00 – 14.00
Žex na EX
13.00 – 14.00
Žex na EX
13.00 – 14.00
Žex na EX

19.15 – 09.00
Music MIX

16.00 - 08.00
Music MIX
14.00 – 16.00
Dan sa Tijanom
14.00 – 16.00
Dan sa Tijanom
14.00 – 16.00
Dan sa Tijanom
14.00 – 16.00
Dan sa Tijanom
14.00 – 16.00
Dan sa Tijanom

 

 
16.00 – 19.00
Šoškanje
16.00 – 19.00
Šoškanje
16.00 – 19.00
Šoškanje
16.00 – 18.00
Šoškanje

16.00 – 19:00
Šoškanje

   
19.00 – 20.00
Svetske face
19.00 – 20.00
Svetske face
19.00 – 20.00
Svetske face
18.00 – 19.00
Dečiji svet - R
19.00 - 20.00
Svetske face
   
20.00 – 01.00
Music MIX
20.00 – 01.00
Music MIX
20.05 – 21.05
Sa doktorom na TI - R
19.00 – 20.00
Svetske face
20.00 - 01.00
Music MIX
   
01.00 - 02.00
Svetske face - R
01.00-02.00
Svetske face - R
21.05 – 01.00
Music MIX
20.00 – 01.00
Music MIX
01.00 -02.00
Svetske face - R
   
02.00 – 03.00
Žex na EX – R
02.00 – 03.00
Žex na EX – R
01.00-02.00
Svetske face - R
01.00-02.00
Svetske face - R
02.00 - 03.00
Žex na EX – R
03.00 – 08.00
Music MIX
03.00 – 08.00
Music MIX
02.00 – 03.00
Žex na EX – R
02.00 – 03.00
Žex na EX – R
 03.00 – 08.00
Music MIX
   
    03.00 – 08.00
Music MIX
03.00 – 08.00
Music MIX
 
             
         
         
             
         
             
         
             
         
             
         
        03.00 – 04.00    
        Žex na EX – 
        repriza
        04.00 – 06.00    
        Music MIX

KONCERTI / GOSTOVANJA

Svi dogadjaji Upisite dogadjaj

Bioskop / Pozoriste / Predavanja

Vic dana

Svi vicevi